MÓW Logopedia zaprasza na zajęcia kształtujące i rozwijające mowę dzieci, młodzieży (opóźniony rozwój mowy, dyslalia, jąkanie) i osób dorosłych (afazja, dyzartria). Logopeda zajmuje się diagnozą mowy i terapią logopedyczną. Zajęcia prowadzone są w miłej, przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Oferta obejmuje:

  • diagnozę logopedyczną zaburzeń mowy
  • opracowanie indywidualnych programów korygujących i stymulujących rozwoju mowy
  • indywidualne terapie logopedyczne
  • porady i konsultacje dla rodziców
  • zajęcia ogólnorozwojowe – stymulujące rozwój funkcji myślenia, koncentracji uwagi, pamięci i zdolności percepcyjno – motorycznych i manualnych.

Diagnoza oraz terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

W diagnozie skupiam się na całościowym zbadaniu dziecka pod kątem logopedycznym. Przede wszystkim przeprowadzam szczegółowy wywiad z rodzicem, sprawdzam budowę i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, oceniam rozumienie i tworzenie wypowiedzi słownych, sprawdzam artykulację, czyli poprawność wymowy.

Terapia logopedyczna

W terapii zajmuję się kształtowaniem komunikacji językowej i społecznej, usuwaniem wad wymowy, usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, kształtowaniem poprawnej mowy, wykształcaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty u dzieci i dorosłych. Program terapii jest opracowywany indywidualnie dla każdego pacjenta. W terapii wykorzystuję wysokiej jakości pomoce przyjazne dla dziecka takie jak: gry, karty, zabawki, puzzle, układanki, jak również inne narzędzia: szpatułki, wibratory. Do zajęć wykorzystuję również specjalistyczne oprogramowanie. Czas jednostkowej terapii jest dostosowany do potrzeb i możliwości danego pacjenta.

Konsultacje logopedyczne

Konsultacje skierowane są do rodziców, którzy zaniepokojeni są rozwojem mowy u swoich pociech i chcą się dowiedzieć jak mogliby pomóc swojemu dziecku

Podczas spotkania, na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami oceniam czy stopień rozwoju zachowań komunikacyjnych i mowy dziecka jest prawidłowy, czy odchylenia w zakresie artykulacji wymagają terapii logopedycznej. Podpowiadam jak w zabawie rozwijać umiejętności komunikacyjne, językowe i artykulacyjne dziecka.

Z konsultacji mogą skorzystać również osoby dorosłe, które borykają się z problemami z komunikacją wynikającymi z przebytej choroby. Otrzymają oni wskazówki w jaki sposób sami i przy wsparciu bliskich mogą pracować nad poprawą utraconych umiejętności.

Cennik

terapia logopedyczna (45 minut) 60 zł
diagnoza logopedyczna (60 minut) 70 zł
wydanie opinii logopedycznej 75 zł
konsultacje logopedyczne (60 minut) 60 zł